AV // General Meeting

Het grootste deel van de tijd vallen wij jullie niet lastig met organisatorische moeilijkheden, en oeverloze discussies als wie de boodschappen gaat doen en hoeveel shiften er nodig zijn en of dat zaaltje nu echt wel geschikt is voor die TD.
Maar voor een AV hebben we jullie nodig. Af en toe is het nodig en wordt statutair geeist dat ook de niet-presidium NFK’er zijn stem laat horen. Volgende week woensdag om 21u in lokaal B discussiëren wij over de nakende presidiumverkiezingen van NFK en ook een opkomende statutenwijziging. We hopen uw stem te horen.

Most of the time, we don’t bother you with practical difficulties, and endless discussions about who will wash the towels and how many shifts we need and if that room is really suited for that party.
But for AV’s (General Meetings) we do need you. Once in a while we need, and is it obligated according to our statutes, that the non-presidium NFK’er is more directly and clearly heard than ever.
Next Wednesday at 9pm in room B we discuss the coming presidium elections for NFK en a change in our constitution. We hope to hear your voice.