NFK Onderwijs (NL)

Wie zijn wij?

Even voorstellen: wij zijn Emma, Sophie, Zoë en Nynke, het onderwijsteam van NFK dit jaar. Girlpower dus. Emma was vorig jaar ook al lid van het praesidium, en weet reeds alles over onderwijs. Ze heeft een haat-liefdeverhouding met spelfouten, en verslijt vele uren op haar favoriete site Taalvoutjes. Ook vindt ze stokstaartjes ‘awesome’. Sophie zette zich vorig jaar in voor functie Sport: ze transformeerde filosoferende dames om in ware Messi’s. We hadden zelfs het geluk haar bengelend aan een klimmuur en schaatsend als een tornado te spotten. Met haar aanstekelijke enthousiasme zal zij jullie onderwijsrechten verdedigen. Zoë zit nu in de tweede fase van de Engelstalige bachelor, en biedt dus perspectief. Ze koestert een ogenschijnlijke liefde voor de wijzer van de Leuvense bibliotheek. Nynke wil door een kritische reflectie het leven mooier maken voor iedereen. Voor u met haar in discussie treedt, raadpleegt u best even een krant (of tien), want verdiept in de politiek doorziet zij vlug uw pseudo-intellectuele gebral.

Wij gaan dit academiejaar (2015-2016) alle studenten aan het HIW vertegenwoordigen. Voor vragen en meningen kunnen jullie altijd bij ons terecht. Als jullie problemen hebben met jullie examenrooster, uurrooster, leerstof of ander onderwijsgerelateerde zaken, helpen wij jullie graag. Mail dan naar onderwijs@nfk.be!

Voor informatie over het onderwijs- en examenregelement, zie https://hiw.kuleuven.be/ned/onderwijs/oer.html.

Wat doen wij?

Wij vertegenwoordigen de studenten in verschillende vergaderingen: de POC, de faculteitsraad en de AV STURA.

De POC (Permanente Onderwijscommissie) wordt vier keer per jaar gepland. Er zijn twee POC’s: één voor het Nederlandstalige programma en één voor het internationale programma, inclusief de Mphil. Hier worden concrete onderwijszaken besproken die spelen op het HIW. Ze evalueert de programma’s, de didactische methoden en de examensystemen. Zij beslist over de praktische organisatie van het onderwijs, d.w.z. over lesroosters, werkvormen, studiebegeleiding, examenvormen en examenspreiding. De studenten moeten minstens 1/3 van de zitting vormen, en wij hebben hier dan ook veel invloed. De mening van de studenten kunnen wij hier goed overbrengen.

De verslagen van de POC’s kan je hier vinden: https://hiw.kuleuven.be/ned/onderwijs/poc-verslagen.html. De POC’s dit jaar vallen op 22 oktober, 26 november, 25 februari en 21 april.

Voor iedere POC wordt een onderwijsbureau georganiseerd: hier kunnen studenten hun input geven aan de agenda van de POC. Ook is dit een platform voor studenten om zelf zaken aan te kaarten bij team onderwijs.

De POC doet aan de Faculteitsraad voorstellen over de opleiding Wijsbegeerte (en haar Engelstalige variant). Hier worden zaken op het niveau van onze factulteit besproken. De factulteitsraad wordt dit jaar georganiseerd op 29 oktober, 10 december, 11, februari, 24 maart en 19 mei.

Ook zetelt het HIW in de Algemene Vergadering van de Studentenraad (AV STURA). Dit is de officiële studentenraad op het niveau van de KU Leuven. Het HIW heeft hier één stem. Deze vergadering wordt elke twee weken georganiseerd. Voor meer informatie, zie http://www.sturakuleuven.be/.

Team Onderwijs organiseert ook activiteiten. Zo organiseren wij twee keer per jaar een speaker’s corner in samenwerking met NFK Internationaal. Voor data en thema’s studen wij jullie graag door naar de agenda en de facebookpagina van NFK.  

Hoe vertegenwoordigen wij jullie mening?

Na elk semester worden veel vakken en docenten geëvalueerd via de docentenevaluatie. De uitkomsten hiervan zijn belangrijk en worden erg serieus genomen door de faculteit.

Sinds dit jaar is ook COBRA in werking. Hierdoor wordt de structuur van het onderwijs van elke faculteit en opleiding geëvalueerd. Dit gebeurt door gesprekken met ad random gekozen studenten. Voor meer informatie, ga naar https://www.kuleuven.be/onderwijs/nieuwsbrief/onderwijsontwikkelingen/cobra of http://www.sturakuleuven.be/cobra/.

Voor iedere POC organiseren wij een onderwijsbureau. Hier kunnen studenten hun klachten, opmerkingen en meningen kwijt over de agenda van de POC. Ook is dit een platform voor studenten om zelf zaken aan te kaarten.

Ook kunnen studenten altijd terecht bij hun jaarverantwoordelijken. Meer informatie hierover wordt zo snel mogelijk beschikbaar.

Natuurlijk heeft NFK onderwijs ook een facebookpagina. Geïnteresseerden kunnen hier alles lezen waar wij ons mee bezighouden. Hier de link: https://www.facebook.com/NFKeducation?fref=ts.

We hopen jullie bij dezen genoeg geïnformeerd te hebben. Aarzel niet om ons te contacteren!

Groetjes van Emma, Zoë, Sophie en Nynke