Post-exam activity // Post-examen activiteit

Are you interested to undertake one last activity with us? Want to take a stroll after the exams? We could combine this with a guided tour at a wine ch√Ęteau! Register trough this form.

NL: Wil je nog een laatste keer met ons op stap dit academiejaar? Een boswandeling na de examens? Eventueel gecombineerd met een begeleid bezoek aan een wijnch√Ęteau! Registreer dan via dit formulier.