Kiesweek

Election Team Appetitus

Appetitus is een concept dat Leibniz gebruikte om het streven naar eenheid in elke monade aan te duiden. Als praesidium zal het ons doel zijn te streven naar eenheid, niet alleen binnen het praesidium maar tussen alle filosofiestudenten. Wij zijn een team! Ten tweede is het woord ‘appetijt’ afgeleid van ‘appetitus’. Dit betekent niet alleen verlangen naar eten maar ook passie en verlangen in het algemeen. Wij willen onze functie als praesidium met passie vervullen. We verlangen naar de digitale kiesweek, hopelijk jullie ook! Met jullie hulp kunnen wij verkozen worden als praesidium van NFK 2020-2021!

NFK

NFK is de afkorting van ‘Nieuwe Filosofische Kring’. NFK is een studentenvereniging door en voor filosofiestudenten verbonden aan het Hoger Instituut Wijsbegeerte aan de KU Leuven. Elke filosofiestudent is automatisch lid van NFK. Dit betekent dat je altijd aan elke NFK activiteit kan deelnemen, je cursussen en readers aan de laagste prijzen kan kopen bij onze cudi en dat je bij ons terecht kan voor elke academische vraag of opmerking. Wij doen niet aan een studentendoop, NFK verwelkomt iedereen!

Het Praesidium

Het hoofddoel van een studentenvereniging is haar leden te verbinden, entertainen en helpen. Om dit te realiseren, bestaat NFK uit studentenwerking en studentenvertegenwoordiging.

Als studentenwerking organiseert NFK allerlei soorten evenementen; grote en kleine, zowel voor cultuurliefhebbers en boekenwurmen als voor de feestbeesten en zelfs voor de sportfanaten onder ons. Dit gaat van games nights tot TD’s en cantussen tot een fancy galabal, van het faciliteren van leesgroepen to het bezoeken van een museum of concert tot een open expo, van wekelijkse broodmaaltijden tot een heus kerstdiner en ga zo maar door. De zoektocht naar een fakbar zal ook zeker worden verdergezet. We willen mensen samenbrengen op al onze evenementen. Verder willen we ook de mogelijkheid behouden voor mensen buiten het praesidium om ideeën aan te brengen voor evenementen die zij graag georganiseerd zouden zien. Hiervoor kunnen ze natuurlijk iemand van het praesidium aanspreken, maar we kunnen ook een online formulier maken. Deze ideeën worden dan besproken op de praesidiumvergadering. Ook zullen er nog steeds werkgroepen zijn die openstaan voor mensen buiten het praesidium om evenmenten zoals het galabal, het kerstdiner, de cultuurreis enzovoort te organiseren. Als praesidium willen we zo open, inclusief en aanspreekbaar mogelijk zijn voor alle filosofiestudenten. Dit zullen we doen door regelmatig laagdrempelige evenementen te organiseren en ervoor te zorgen dat praesidiumleden zo zichtbaar mogelijk zijn, alsook jaarverantwoordelijken aan te stellen in elk jaar van de bachelor. 

We vertegenwoordigen elke filosofiestudent op het vlak van onderwijs. We verdedigen hun belangen en geven hen een stem om problemen aan te kaarten, terwijl we de ideeën van de faculteit respecteren. We willen deze studentenvertegenwoordiging meer promoten zodat studenten weten dat en hoe ze vertegenwoordigd worden. De belangrijkste manier om alle studenten te vertegenwoordigen is doormiddel van de open onderwijsvergaderingen. We willen hier meer studenten in betrekken zodat ze kans kunnen grijpen om hun mening te geven. Deze representatieve mening zullen wij verdedigen tijdens vergaderingen op facultair en universitair niveau. We willen de onderwijsvertegenwoordigers zichtbaarder maken en meer gebruik maken van de NFK Onderwijs facebookpagina.

De studentenwerking en studentenvertegenwoordiging zullen ook meer verbonden zijn, want de praeses, Liesa Vosch, zal aan het hoofd staan van beide.

Naast deze kleine verandering, zullen we de huidige structuur van het praesidium behouden. Dit betekent dat het hoogpraesidium zal instaan voor de dagelijkse werking door goed en veel te communiceren en om de twee weken te vergaderen. Dit hoogpraesidium zal bestaan uit de praeses (Liesa), de vice-praeses (Ian), de schatbewaarders (Marie en Emma) en de coördinators van de belangrijkste functies (Nina, Edna, Alex, Tycho). Het praesidium is echter niet minder belangrijk en zal dus ook in zijn geheel om de twee weken samenkomen.

We willen alle filosofiestudenten verbinden, maar vooral ook de internationale en Vlaamse studenten. Dit hopen we te realiseren door internationale studenten te betrekken in het (hoog)praesidium en in NFK onderwijs. We organiseren ook evenementen die er specifiek op gericht zijn mensen te verbinden en al onze promotie gebeurt zowel in het Engels als in het Nederlands.