Praesidium ’15 ’16

Hoogpraesidium / High Praesidium

Ellen Turelinckx, Marie Vanwingh, Charlotte Fortems

Drie schikgodinnen zullen dit jaar NFK beheersen. Eén die levensdraden spint, één die ze afneemt en één die knipt. In hun eerste jaar werd al duidelijk dat ze drie ‘moedertypes‘ zijn. Tijdens hun eerste praesidiumweekend ooit waren ze al bezig aan het ontbijt terwijl de rest van het toenmalige praesidium nog sliep. Om de heren gerust te stellen: ze hebben ook mannelijke trekjes. Marie houdt van auto’s en vooral van zware terreinwagens. Ze droomt van een ritje in de gele landrover, uitgerust met trekmateriaal in de Blijde Inkomststraat (dicht bij ‘Vredeseilanden’). Als een carrière in de filosofie niet lukt, waagt ze misschien wel haar kans als ambulancier. Dat zijn helden die snel mogen rijden! Ellen is fan van Top Gear en heeft een echte boyfriend jeans. Charlotte houdt dan weer van boomklimmen en is zelfs stoerder dan haar lief. Bovendien zijn Ellen en Charlotte het gewoon zware dozen te sleuren voor het praesidium. Alle drie hebben ze er al enkele kilometers opzitten bij NFK: Ellen en Charlotte hebben de Publieke Relaties verzorgd en de Cursusdienst. Marie stond reeds op onderwijs en was dit jaar vicepraeses. Doorheen deze jaren vormde zich een hechte band: “We zijn helemaal op elkaar afgestemd, zelfs onze cycli lopen gelijk!”
Email: praeses@nfk.be & vice@nfk.be 

[ENGLISH VERSION]
Three ‘Moirae’ make decisions this year. One to spin your thread of life, one to measure it and one to the cut it irreversibly. Already during their first year it became obvious they are motherly types. During their first praesidium-weekend they were making breakfast while the others were still asleep. But gentlemen, be assured, they have a masculine side too: Mary loves cars. She dreams of a ride in the yellow Land Rover, with camping materials in it, stationed in the Blijde Inkomststraat. If she fails in philosophy she will try her chances with an ambulance. Fast driving heroes! Ellen is a Top Gear fan and has a real ‘boyfriend jeans’. Charlotte loves tree climbing and is even more heroic than her boyfriend. Besides, they are used to carrying around heavy boxes for the praesidium. All three already have quite a history with NFK: Ellen and Charlotte did PR and Book Service, while Marie served as Education Representative and Vice-praeses. During these years, a strong bond grew between them: “We are made for each other. Even our monthly cycles run together!”
Email: praeses@nfk.be & vice@nfk.be 

Onderwijs / Education

Emma Moormann, Nynke Van Uffelen, Sophie Tielemans, Zoë Claessen

Onderwijs is girl power dit jaar. Die power verdedigt jullie onderwijsrechten. Informatie en representatie. Vragen en meningen te richten aan Emma, Sophie, Nynke en Zoë. Nynke gaat er helemaal voor en staat stevig in haar schoenen om door middel van een kritische reflectie het leven mooier te maken voor iedereen. Voor u met haar in discussie treedt, raadpleegt u best even een krant (of tien), want verdiept in de politiek door ziet zij vlug uw pseudo-intellectuele gebral. Emma weet reeds alles van onderwijs en heeft een haat-liefde-verhouding met spelfouten. Als de Google-gigant haar internetgebruik al eens heeft omgespit, hebben zij kunnen vaststellen dat er al wat te veel uren zijn gesleten op haar favoriete site Taalvoutjes. Stok-staartjes zijn awesome, blijkbaar. Sophie zette zich afgelopen jaar in de functie Sport voor de volle 100 % in om de filosoferende dames in een snelcursus om te scholen tot ware Messi’s. Wij hadden zelfs het geluk haar te spotten bengelend aan een klimmuur en schaatsend als een tornado. Met evenveel of meer aanstekelijk enthousiasme zal zij jullie onderwijsrechten tot op ongekende hoogtes opdrijven. Over Zoë doen nogal wat speculaties de ronde. Na uitgebreid onderzoek kunnen wij u slechts vertellen dat zij met onderwijs de juiste richting zal aanhangen (onze betrouwbare verslaggevers baseren zich op een ogenschijnlijke liefde voor de wijzer van de Leuvense bibliotheek). Zij staan in de startblokken (sommigen al wat meer dan anderen), maar als het schot wordt gegeven kunt u er zeker van zijn dat deze vier godinnen behendig en in rechte lijn knallen om hun doel te bereiken. Aan de kant, de voorhoede van het vrouwmens is in aantocht!
Email: onderwijs@nfk.be 

[ENGLISH VERSION]
This year’s Education Team has quite a lot of girl power! They will use that power to fight for your educational rights. They will inform themselves about new regulations and upcoming changes, so they can inform you the best way possible. Whether you have questions about your exams or an opinion about educational topics – Sophie, Nynke, Zoë and Emma look forward to hearing from you! Nynke is ready to make your life better by means of a critic reflection. She knows all about politics, so be aware if you want to discuss with her. Emma has real education-skills after a year of experience. She has a love-hate relationship with spelling mistakes. Apparently, meerkats are amazing. We saw Sophie dangling on a climbing wall, skating like a hurricane and playing soccer like a real Messi in the function Sports. She will show just as much or even more enthusiasm defending your educational rights. Much speculations go round about Zoë, but after a lot of research we can tell you that she will support the right direction (our reliable reporters base their information on a certain love for the pointer of the library). If the shot is fired you can be sure that these four goddesses will go straight line to reach their goal. Be warned, the front line of the female gender is arriving.
Email: education@nfk.be

PR / Public Relations

Alexandra VErhaeghe, Ann Mulleman, Patrisia COstenco

Ann studeert filosofie ten gevolge van een existentiële keuze tussen een echt verschrikkelijk lelijke wit-zwarte pianostoel die je verplicht moet integreren in je interieur en een praline met onbekende en lang nasmakende likeur die ofwel tamelijk lekker ofwel extreem vunzig is. Zij bezorgt u met plezier de meest afschuwelijke woordmopjes. Zij drong tevens aan via deze lijn te informeren dat zij u een tweedeoogskoopje, zijnde haar lenzen, aanbiedt. Ann kan namelijk haar chronische angst voor het aanbrengen van lenzen niet overwinnen en kijkt dan maar met bril (veronderstellen wij) uit naar haar eerste praesidiumervaring. Alexandra heeft een bijzondere bewondering voor de ruimte. De ruimte is zo cool! Om maar te zeggen: de ruimte is echt wel cool. Ze houdt er vreemde huisdierenliefdes op na (zo blijkt er een trekpleister voor eekhoorns en mollen in haar te schuilen). Wanneer u haar in Leuven tegen het lijf loopt, kunt u mogelijk het gevoel hebben dat Alexandra geen bepaalde richting aanhangt. Geen zorgen, dat doet ze wel vaker: de schoonheid van de wereld, waar ze ook is, capteren door heerlijk doelloos de straten te doorkruisen. Patrisia: vrees geen perfectie. Kunst, lezen, dagdromen. Op paarse, goedlachse achtergrond. Deze drie (al dan niet) excentrieke maar ongetwijfeld magnifieke persoonlijkheden houden u op de hoogte van al wat er in filosofenland gaande is. Als een Charon, een Gabriël, een Hermes zijn zij aanspreekpunt en verbindingslijn. Zet u schrap en maak kennis met Ann Mulleman, Alexandra Verhaeghe en Patricia Constenco: de wereld bloeit voor u open!
Email: pr@nfk.be

[ENGLISH VERSION]
Ann’s choice to study philosophy is the result of an existential choice between a really terribly ugly black-and-white piano chair which you compulsory have to integrate in your design and an unfamiliar chocolate with a liqueur which has a long aftertaste that can either be pretty good or horrifically disgusting. She will be in charge of amusing you with the most awful puns. She also insisted on letting you know she can offer you a second eye bargain, i.e. her contact lenses. Alexandra has a special admiration for space. She has a love for petting strange animals (she appears to have a magnet for squirrels and moles). When you run into her in Leuven, you can have the feeling she is just wandering about without any direction. Don’t worry, she does this quite often: just capturing the beauty of this world wherever she is, by driftlessly strolling through the streets. Patrisia: do not fear perfection! Art, reading, daydreaming. On a purple, smiling background. These three girls will make you know, see and hear everything you need to. Fireworks included.
Email: pr@nfk.be

Cultuur / Culture

Ellen Dedoncker, Abel Romkes, Sharon Arts, Valerie Hufkens

Willem Kloos schreef “Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie” en hij sloeg de nagel op de kop. Wanneer Sharon, Abel, Ellen D. en Valerie de functie cultuur op zich nemen, dan doen zij dat allerpersoonlijkst. Zelfs in Lloret de Mar, Costa Brava, gaat Sharon op zoek naar cultuur en bezoekt ze er de kerk. (Die overigens keimooi was ;)). Ook Abel proeft graag van cultuur als echte schaakheld en kan de esthetische functionaliteit van de Belgische broodsnijmachine waarderen. Aan de geschiktheid van Valerie valt na de tentoonstelling van haar eigen werk moeilijk nog te twijfelen. Ze is zelf kunstenaar! Eeuwig geïntrigeerd door het Unheimliche: er wordt wel eens gezegd dat het surrealisme sinds haar geen stap vooruit en ook geen stap terug hoefde te doen. Vraag Ellen naar kalligrafie, naar kraanvogels (origami), te tokkelen op piano of harp: de verwachtingen zijn hoog gespannen. Haar haar kammen doet ze evenwel niet. Merida uit Brave heeft het geplagieerd. Tot overmaat van ramp werd zo een trend gezet en kon ook Herman Brusselmans niet achterblijven.
Email: cultuur@nfk.be

[ENGLISH VERSION]
Willem Kloos wrote “Art is the most individual expression of the most individual emotion” and he was spot on. When Sharon, Abel, Ellen D. and Valerie be engaged in the function culture, they’re engaged most intimate. Even in Lloret de Mar, Costa Brava, Sharon seeks culture and visits the church. (Which was pretty beautiful btw ;)). Abel also likes the taste of some culture as a real chess-hero. He absolutely appreciates the esthetic functionality of the Belgian bread cutting machines. After an excellent exhibition of her own artwork, nobody can even doubt on Valerie’s appropriateness. Eternally inspired by the Uncanny: it is said that surrealism didn’t take a step back or forth since her. Ask Ellen something about calligraphy, cranes (origami), strumming piano or harp: the expectations are high! Even though she doesn’t comb her hair. Merida from the movie Brave has plagiarized her. To make matters worse, the trend has been settled: even James May joined.
Email: culture@nfk.be

Feest / Party

Annalise Delbouille, Lien De Proost

Lien en Annalise in de functie feest? Dat kan maar één ding betekenen: feest! Deze dames distantiëren zich naar eigen zeggen integraal van de helaas oververtegenwoordigde marginale feestjes met kutmuziek. Wie feest zegt, zegt hier creativiteit, vraag-en-aanbod en alternatieverig gehipster. Het toekomstig feestjaar wordt wat ons betreft één van de grootse verwezenlijkingen. Zo wordt er al gesproken van kaas-wijn-muziek-tapas- en poëzieavonden. En dan hebt u hen nog niet zien dansen! Rept u en haalt uw tapdanskunsten boven, want deze feestgeneratie zal vuurwerk geven.
Email: feest@nfk.be

[ENGLISH VERSION]
Lien and Annalise will be responsible for the Party function, which means one thing: we are going to have a lot of parties! These ladies dissociate themselves completely from the, in their opinion, sadly overrepresented stupid parties with awful music. Under their rule, “party” will mean creativity, supply and demand, and alternative hipster things. The coming year will be one with big accomplishments. They are already talking about cheese-wine-music-tapas-and poetry evenings. And just wait until you see these girls dance! So hurry up and practice your tap dance moves, because this generation of Party representatives will definitely cause some fireworks!
Email: party@nfk.be

CuDi

Stef Frijters, Dickran De Coster, Sien Leppens, Leen Krieckemans, Els Bijsterbosch

Uw cursussen worden, als het aan ons ligt, volgend jaar verzorgd door Sien, Els, Leen, Stef en Dickran. Zij zullen met zorg de door professoren aan het blad gekluisterde epistème fotokopiëren en verdelen. Els voelt paniek zonder muziek, maar de Cudi is geen disco. Sien houdt niet van roze en Leens lievelingskleur is blauw, dus wie weet mogen we de wankele hoop koesteren dat deze bereidwillige cudivertegenwoordigers een consensus bereiken in de kleur van de cursussen. Als vijf Vestaalse maagden waken ze met honderd ogen van Argos over de zwarte letters die de blanke bladen van uw cursus sieren. Stef is niet zo te vinden voor rauwe tomaat en Leen heeft een vreemde afschuw van ananas, maar de aangeboden cursussen behandelen ze met liefde en toewijding. Dickran leeft het leven en neemt de tomaten en ananassen erbij. Hij zal zijn ervaring in het regeren over een stel jonge scouts ongetwijfeld subliem kunnen aanwenden. Met deze übermenschen wordt zelfs het vooruitzicht van een nieuw pak te studeren cursussen omgetoverd in een waar verlangen!
Email: cudi@nfk.be

[ENGLISH VERSION]
Your readers wil, upon your decision, be provided by Sien, Els, Leen, Stef en Dickran. With care they will copy and share the epistèmè your professors put on paper. Els panics with music, but CUDI is no disco. Sien doesn’t like pink, and Leen loves blue. What will front page colour be like? As five vestal virgins they will vigil, whit hundred open eyes over the letters in black on the white paper. Stef doesn’t like raw tomatoes and neither likes Leen Pineapples, but really, with love they’ll care for your readers. Dickran lives, takes Tomatoes and pineapples for granted. Scouting experience maybe will be of aid. With this people, the Kantian question of what you may hope will be answered like this: you’ll get more beautiful readers, than they ever were before!.
Email: cudi@nfk.be

Sport

Pieter Vandemoortele, Aaron Soens, Alex Doumen

Van competitiezwemmers over lopers en muurklimmers tot spelers en scheidrechters bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond: de sportieve student kan op beide oren slapen, want Pieter, Aaron en Alex gaan hen voor. Een ideale geografische spreiding: de knapste koppen uit Kortrijk, Limburg en Kessel-Lo daalden naar het Leuvense af met een enkele missie: NFK-sport voor eens en altijd op de kaart. Men hoeft er geen doekjes om te winden, onze helden weten waar zij mee bezig zijn. Aangevuurd door eerder commerciële muziek zijn zij vastberaden het aanbod te plooien naar ieders wil en zullen ze ons leiden naar nooit eerder geziene resultaten in de 24 urenloop. Wat drijft hen? Ach, elke sporter weet toch dat men met de beide voeten op de grond geen enkele stap vooruit geraakt. Voorts zullen ze u ook buiten de sportwereld met verstomming slaan. Alex – Alberto voor de vrienden – kan tekenen en koken als geen ander en is de ‘Yes-man’ van het HIW (ongeëvenaard schoor hij zich ooit al kaal voor een weddenschap). Aaron is vastberaden de grootste pokémon-meester van West-Vlaanderen te worden en als het even kan, geniet hij maar al te graag van een zwoele lentezon. Pieter is een avonturier in de rijkste zin van het woord en als een echte Rescue Ranger spaart hij kosten noch moeite om er voor iedereen te zijn. Als vrijwilliger op het speelplein legt hij de fundamenten voor een betere wereld. U kan er op rekenen: met deze kerels gaan we gouden tijden tegemoet.
Email: sport@nfk.be

[ENGLISH VERSION]
Aaron Soens, Alex Doumen and Pieter Vandemoortele. Swimmers in competition, runners and mountainclimbers on to players and referees at the Royal Belgian Football Association: the sportive philosophy student can sleep like a baby, because Pieter, Aaron and Alex lead the way. An ideal geographical spread: the Ken-dolls from Kortrijk, Limburg and Kessel-Lo descended to Leuven with a single purpose: Nfk-sports to be put on the map once and for all. No need to go around it, our heroes know what they’re doing. Inspired by prefereably commercial music they plan to expand the offer to everyone’s desire and to lead us to unprecedented results at the 24 hour run. What drives them? Well, every athlete knows that with both feet on the ground, you won’t move a step. Furthermore, they will also astonish you apart from the world of sports. Alex – friends call him Alberto – can draw and cook terrific and made his name as the one and only ‘Yes-man’ of the HIW (he once went bald for a bet!). Aaron is determined to become the greatest Pokémon-master West-Flanders has ever known and enjoys the good-life of sun and chillings every chance he gets. Pieter is an adventurer in de richest sense of the word and like a true Rescue Ranger he spares time nor effort to be there for everyone. As a volunteer at summer school he lays the foundations of a better world. You sure can count on it: with these folks we will meet a golden age.
Email: sport@nfk.be

Fakbar

Laurens Convalle, Felix Kumps, Dickran Decoster, Annalise Delbouille, Anke Devyver

Met vijf zijn ze en met vijf staan ze klaar om u in een handomdraai de beste bieren te verstrekken. Als handige Harry’s speuren zij met haviksblik hun fakbar rond om toe te slaan en uw glas in de lucht op te vangen alvorens het in duizend stukjes de vloer bedekt. Wie beter dan Laurens – veelbelovend dichter – is in staat deze topcrew in al zijn facetten uiteen te zetten?

Houdt U vast aan uw bretellen,
daar ik u nu zal voorstellen
vijf leden van onze nieuwe ploeg
en uitbaters van onze oude kroeg.

Beginnen doen we met de muzikale kant
Twee vrouwen weliswaar.
Ze delen beide veel frappant
Voornamelijk opvallend haar.

Punk is een trefwoord in een quiz over Anke
voor Annalise alternatief
De eerste beheerst gitaarklanken
de ander heeft piano lief.

Vervolgens onze eerste man
die over meer ervaring spreken kan
Ik ben nog steeds wat in de ban
van die man genaamd Dickran

Felix doet het met twee jaar minder,
maar dat blijkt voor hem geen hinder.
Hij vliegt door het jaar, die slimme
Maar al die puns vind ik maar niks.

Ik vergeet mezelf bijna
vooral bekend als lounge-meubilair
Hier eindig ik dit gedicht
want Laurens rijmt niet.

Email: fakbar@nfk.be

[ENGLISH VERSION]
Two women. One is punk and one is alternative. Anke and Annalise. Together with Dickran, Felix and Laurens they will organise our beloved weekly Faknights. Ask your girls to play piano or guitar. Looking for experience ask Dickran. Looking for juvenility ask Felix. Looking for Laurens: check the lounge. Please pay them -if elected- a visit next year at the M-cafe. They’ll pull your glass out of the air, before it hits the ground. Hawk eye bartenders!
Email: fakbar@nfk.be

deWijzer

Patrisia Constenco, Ana Van Liedekerke, Vincent Cuypers, Vinsent Nollet

Daar zijn we dan. Nu wordt het even slikken. Wat moet je zeggen over jezelf? Men zal ons gauw zelfingenomenheid verwijten, wanneer we toegeven dat Ana en Patricia stiekem drie keer hebben aangeschoven tijdens Gods schepping (wat niet mocht) en bijgevolg bedeeld zijn geworden met schoonheid, intelligentie én schrijverstalent. Ach ja, wat gebeurd is, is gebeurd. Met Vinsent en Vincent ligt het moeilijker. Na een tijd had God het door, ziet u. Schoonheid is niet meer gelukt. Daarom storten zij zich verbeten op de democratie, waar inhoud het van schoonheid moet halen. Het Volk kan op zijn beide oren slapen. Enigszins schoorvoetend ondernemen zij een poging om het niveau van de huidige redactie te halen. Kan dat überhaupt? Wie zal leven, zal het zien…
Email: dewijzer@nfk.be

[ENGLISH VERSION]
There we are, writing about ourselves. People will think us arrogant when we admit that Ana and Patrisia during Gods Creation queued three times (unfairly) and were so gifted with beauty, smartness and writing talent. As for Vinsent and Vincent ̧ game was over, God knew what happened, so beauty didn’t work out. Therefore they threw themselves on democracy, where content wins from beauty. The People will be safe! They’ll try desperately keeping this years standards. He who shall live, shall see!
Email: dewijzer@nfk.be

Schatbewaarder / Treasurer & Webmaster

Wouter Termont

De enen en de nullen in het gareel houden, op de bankrekening zowel als ergens diep in de computer, die verantwoordelijke taak rust op de schouders van onze informaticus-filosoof-wijnliefhebber Wouter T. En u weet net als ik: Atlas kent geen vakantie. Men kan steeds op Wouter rekenen, en Wouter rekent het uit.
Email: schatbewaarder@nfk.be

[ENGLISH VERSION]
Holding the numbers in check, in the bank account as well as somewhere deep in the computer, is the heavy task laying on the shoulders of our informatician-philosopher-winedevotee Wouter Termont. And you know as well as I that Atlas doesn’t take vacation. You can always count on Wouter, and he will count the bills.
Email: treasurer@nfk.be

Internationaal / International

Esther Mulders, Leigh Karras, Zoë Claessen, Elske Kronemeijer

NFK leek soms nogal een Nederlands bastion, maar onze filosofie is dat NFK de favoriete kring van alle studenten moet zijn, ook de internationale. Zoë, Esther, Leigh en Elske vertegenwoordigen de internationale studenten en hopen meer interculturele contacten te kunnen leggen. Want filosofie studeren in het buitenland is niet Descartes lezen op je kot. Cognatus sum, ergo sumus. We zijn verbonden, dus we zijn.
Email: internationaal@nfk.be

[ENGLISH VERSION]
NFK sometimes seemed a bit of a Dutch-speaking philosphy bubble. But our philosophy is that NFK should be the favorite Kring for all philosophy students, including the internationals! They, Zoë Claesen, Esther Mulders, Leigh Karras and Elske Kronemeijer, are happy to announce a new function in NFK: function international! They want to represent the international philosophy students in the NFK and hope to establish more intercultural contacts in that way. Because studying philosophy in a foreign country isn’t only about sitting lonely in your ‘kot’ reading about Descartes. A quote that is often used to explain African ethics can make this clear: Cognatus sum, ergo sumus (“I am related, therefore we are”). Their theory is that philosophy and intercultural international contacts are interwoven. That’s of course the reason that the Erasmus-exchange programme is named after a philosopher!
Email: international@nfk.be

Toneel / Theatre

Nelis Jespers

NFK’s lange toneeltraditie zal ook volgend jaar met verve worden voortgezet. Wat Nelis betreft, gaat het hem om het verhaal. Een tragedie is niet abstract, hoe vaak die fout binnen de wijsbegeerte ook wordt gemaakt. De echte menselijke tragedie is van vlees en bloed en is concreet. Nelis kijkt de tragedie positief aan en wil met een goede groepsdynamiek en een stuk dat iemand anders schreef er wat van maken. De redactie reserveert alvast vier plaatsen op de eerste rij, want van tragedies worden we blij!
Email: toneel@nfk.be

[ENGLISH VERSION]
NFK’s long theatre tradition will, depending on us, be continued next year. Asking Nelis, it’s all about the story. A tragedy is never abstract, however this mistake has been made in philosophy. Real human tragedy is about blood and flesh. Nelis looks at a tragedy positively and wants to make something, aided by a group dynamic and a play someone else wrote. Redaction orders four seats already. Tragedies make us happy!
Email: theatre@nfk.be

Sociaal / Social

Sharon Arts, Wouter De Hoog

Volgend jaar zullen Wouter en Sharon instaan voor de warme ontvangst en opname van de eerstejaars-spruiten. Wouter de Hoog is alom gekend als de immer goedlachse optimist die het als zijn doel ziet mensen positief te benaderen zodat ze vol vertrouwen de toekomst tegemoet treden. Op de afgelopen Londenreis was hij het en hij alleen die zelfs na uren stappen, struinen door eindeloze museumzalen, met een hongerige maag en kapotgelopen voeten zijn lach behield en harten onder riemen stak bij mensen die het nodig hadden (wij allen, wat zouden wij toen zonder hem geweest zijn?). Als u dan nog in acht neemt dat deze oversociale jongen niemand minder aan zijn zijde heeft dan de stralende Sharon, weet u wel zeker dat de eerstejaars een gouden toekomst bij NFK tegemoet treden. Als Sharon lacht, is het alsof elfen dansen, engelen zingen, zo wonderlijk feeëriek dat u niet anders kan dan betoverd meelachen, steeds luider, in een crescendo die de wereld wegvaagt. U weet dat u leeft en u leeft want SOCIAAL doet leven! Het geluk staat je goed.
Email: sociaal@nfk.be

[ENGLISH VERSION]
This year, Wouter and Sharon will be in charge of the warm welcome and adoption of our freshman students. Wouter de Hoog is widely known as an ever smiling optimist who’s goal it is to greet everyone in positive way, to make sure they will confidently take on the future. On the last trip to London, he was the only one to cheer up the people who were suffering from sore feet and an empty stomach. No one knows what we would’ve done without him. If you take into consideration that this overly sociable guy is accompanied by Sharon, you’ll know for sure that the freshmen will have the time of their lives at NFK. Every time Sharon laughs, it sounds like elves are dancing, angels are singing, in such a delightful way you can’t do anything but laugh along, louder and louder, in a crescendo that wipes away the world. You know you’re alive because living is all about being sociable. Happiness suits you well!
Email: social@nfk.be© Judith Van Puyvelde