Links

Op deze pagina vinden jullie links die relevant zijn voor studenten filosofie. // On this page you’ll find links that are relevant for students in philosophy.

Facebook Paginas // Facebook Pages

Facebook Groepen // Facebook Groups 

Websites

  • KU Leuven: universiteitswebsite (NL)
  • KU Leuven: university website (EN)
  • HIW: faculteitswebsite (NL)
  • HIW: faculty website (EN)
  • SEP: Standford Encyclopedia of Philosophy (EN)
  • LOKO: Leuvense studentenkoepel // student umbrella association (NL)
  • NFK Wiki (NL+EN)